Hrabanus Maurus, tysk benediktinermunk; elev av Alkuin i Tours, abbed i Fulda 822–842, erkebiskop av Mainz 847. Under hans tid som abbed ble Fulda Tysklands fremste intellektuelle og åndelige sentrum. Som erkebiskop fremmet han lærdom og vitenskap i presteskapet og skrev en håndbok for klerker (De clericorum institutione) og tallrike skriftkommentarer. Han utgav et encyklopedisk verk, med utgangspunkt i Isidor fra Sevilla, De rerum naturis (mer kjent som De universo). Uten å være noen original tenker formidlet han tidens kunnskap på en måte som gav ham navnet præceptor Germaniæ ('Tysklands lærer'). Han skrev mange salmer, to av dem gjengitt i Norsk salmebok. Forfatterskapet til den mest kjente av dem, Veni creator Spiritus (Kom, Hellig Ånd med skapermakt) er imidlertid usikkert. Han æres lokalt som helgen; minnedag 4. februar.