Norges Skiforbunds årlige mesterskapskonkurranse i nordiske grener i perioden 1909–37, senere kalt Norgesmesterskapet på ski. Øvelsene var 30 km langrenn og kombinert renn (samt hopprenn for juniorer og oldboys), fra 1933 også 18 km og spesielt hopprenn. Nå kalles mesterskapskonkurransen for aldersklassene 14 og 15 år for hovedlandsrenn, både i nordiske og alpine skigrener, samt i skiskyting.