Underhuset, den del av det britiske parlament hvor medlemmene (Members of Parliament, M.P.) velges ved alminnelig valg av de stemmeberettigede i England (med Wales), Skottland og Nord-Irland. House of Commons har (fra 2010) 650 mandater, alle valgt i flertallsvalg i enmannskretser. Navnet sikter antagelig opprinnelig til at medlemmene var valgte representanter for communitates (grevskaper og byer), i motsetning til medlemmene av lordenes hus, som ble innkalt som enkeltmenn i kraft av sin rett. Se Storbritannia (forfatning). Se også mer utfyllende artikkel om Underhuset.