HRAF, tidligere fagforening stiftet i 1931, tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). HRAF organiserte lønnsmottakere innen hotell- og restaurantnæringen, kafeer, kantiner og catering og hadde cirka 10 500 medlemmer (2005). HRAF ble en del av Fellesforbundet fra 1. juni 2007.