Hortensia Papadat-Bengescu, rumensk forfatter. Ved siden av sin lyrikk og dramatikk er hun mest kjent for å ha fornyet romansjangeren i Romania gjennom sine Proust-inspirerte romaner med psykologiske analyser, bl.a. Bachkonsert (1927) og Røtter (1938).