Horta, fiskevær i Leka kommune, Nord-Trøndelag, beliggende ca. 12 km nordvest for Leka. Består av ca. 300 øyer, holmer og skjær. Det har ikke vært fast bosetning her siden 1967. Hortaøyene, som tidligere var et større dunvær, er i dag fredet som natur- og fuglereservat. Horta naturreservat og fuglefredningsområde er dessuten fra 2013 ført opp på Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.