En slekt som stammer fra Jens Bondesen (ca. 1605–1685), sogneprest i Åmot (Hedmark). Hans sønnesønn, parykkmaker i Trondheim Christian Olufsen Horneman (1687–1729) var far til tollinspektør i København, justisråd Ole Horneman (1718–79). Hans sønn, hoffminatyrmaler Christian Horneman (1765–1844) var far til komponisten Emil Horneman (1809–70), som igjen var far til komponisten Christian Frederik Emil Horneman (1840–1906).