Horne kirker i landsbyen Horne ved FaaborgFyn i Danmark er Fyns største landsbykirke og eneste rundkirke, bygget omrking 1100. Den har bygningsmessige fellestrekk med Bornholms fire rundkirker. Rotundens ytre diameter måler 17 meter, steinveggene er over 2 meter tykke og over 10 meter høye.