Horndrup er en landsby i Tåning Sogn, syd for Skanderborg i Østjylland, Danmark. Horndrup Å, en sideelv til Gudenå renner gjennom landsbyen.