En slekt som føres tilbake til Lars Nielsen Horn (ca. 1660–1735), tollkontrollør i Nykøbing på Falster. Hans sønn, politimester i København, senere justitiarius i hof- og stadsretten Frederik Horn (1708–81), var far til slektens første mann i Norge, Erich Horn (1749–1809), som døde som sorenskriver i Aker. Hans sønn, stiftsoverrettsprokurator i Kristiansand, senere sorenskriver i Nordmøre Adolph Denis Horn (1794–1850), var far til garnisonsprest i Oslo Erik Frederik Barth Horn (1829–99) og rektor i Hamar Carl Willoch Ludvig Horn (1841–1913). Sistnevnte var farfars far til tegneren og maleren Adolph Denis Horn (f. 1933).