En slekt som føres tilbake til arkivar i Rentekammeret i København, kammerråd Hans Jochum Horn (1719–81). Slekten kom til Norge 1785 med hans sønn Hans Iver Horn (1761–1836), som var amtslege i Jarlsberg, senere overinspektør for radesyken. Han var far til tollinspektør i Risør Hans Jochum Horn (1791–1872) og amtslege i Smålenene Frederik Ludvig Horn (1803–53). Tollinspektør H.J. Horn var far til borgermester i Kristiania Hassa Horn (1837–1921) og kommandør Wolfgang Horn (1845–1922). Hassa Horn var far til generaldirektør ved Oslo gass- og elektrisitetsverk Hans Thomas Horn (1873–1968) og høyesterettsadvokat Rudolf Horn (1878–1966). Wolfgang Horn var far til fyrdirektør Per (Peder) Isaachsen Horn (1875–1958).