Horgen-kultur, arkeologisk kultur fra senneolittisk tid i Sveits og Nord-Frankrike. Kulturen har fått navn etter en boplass ved Horgen i kanton Zürich, Sveits. Karakteristiske gjenstander fra Horgen-boplassene er en grov, udekorert keramikk, steinøkser og hengesmykker av bein. Menneskene har vært åkerbrukere som har dyrket flere forskjellige kornslag.