Horga, elv i Sigdal kommune, Buskerud, kommer fra Horgesetervatna på grensen til Flesberg (311 moh.) og faller ut i sørenden av innsjøen Soneren (105 moh.) som har avløp til Simoa. Utbygd med Horga kraftstasjon med 7,2 MW i maskininstallasjon, 28 GWh i midlere årsproduksjon; fallhøyde 204 m.