Hordaland - befolkning

Hordaland er etter Oslo og Akershus landets folkerikeste fylke. Hele 68 prosent av fylkets innbyggere bor i Bergensområdet (kommunene Bergen, Askøy, Os og Fjell), 54 prosent i Bergen alene (2014). Andre betydelige befolkningskonsentrasjoner i fylket er søndre del av Stord med Leirvik, deler av Bømlo, de sentrale delene av Voss og Odda, ytre del av Folgefonnhalvøya i Kvinnherad med i alt åtte tettsteder, Hardangerfjordens nordbredd mellom Ålvik og Norheimsund, Lindåshalvøya, samt de sørøstre delene av Holsnøy og Radøy.

Befolkningsutviklingen i de ulike delene av fylket har vært ujevn de siste tiårene. I tiårsperioden 2004-14 økte folketallet i hele fylket med gjennomsnittlig 1,3 prosent årlig. Veksten var særlig sterk i Bergensområdet (Bergen, Askøy, Os og Fjell) med gjemmomsnittlig 1,5 prosent. Særlig merkes veksten Os og Askøy i denne perioden med henholdsvis 2,5 og 2,4 prosent i årlig gjennomsnitt.

Av fylkets hovedregioner ellers hadde de ytre strøkene, både Sunnhordland, Midhordland og Nordhordland, klar vekst i folketallet 2004-14, henholdsvis 0,7, 1,3 og 1.5 prosent i årlig gjennomsnitt. Dette gir Sunnhordland nedgang i andelen av fylkets folkemengde i denne perioden, mens Midhordland hadde uendret og Nordhordland økende andel.

I de indre strøkene hadde Hardanger en nedgang i folketallet i perioden 2004-14 på gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig, mens Voss hadde en økning på 0,3 prosent. Dette ga begge områdene en redusert andel av fylkets befolkning i denne perioden.

De viktigste årsakene til ulikhetene i befolkningsutviklingen finnes i det ulike næringsgrunnlaget i fylkets forskjellige deler. I denne sammenheng merkes sterk avhengighet av kraftkrevende industri og jordbruk i Hardanger, næringer som begge har hatt tilbakegang i sysselsettingen. Særlig avslutningen av større kraftanlegg har hatt virkninger for befolkningsutviklingen, både i Hardanger og andre steder i fylket. I Bergensområdet har byen gitt vekstimpulser for befolkning og bosetning i et relativt stort område rundt byen, og ikke minst har utbyggingen av oljeutvinning og oljerelatert industri og service i de ytre strøkene gitt befolkningen her betydelige vekstimpulser. Dette gjelder hele kyststrekningen i fylket, men betyr relativt sett mest i Nordhordland, først og fremst i kommunene Øygarden, Meland og Lindås, i tillegg til Fjell.

Bergensområdet ble over definert som Bergen og de tre nærmeste omegnskommunene. Bergens arbeidsmarked eller pendlingsomland er imidlertid atskillig større og defineres gjerne som bestående av det meste av Midhordland og Nordhordland i tillegg til de fire nevnte kommunene. Slik sett består Bergensområdet av 77 prosent av Hordalands befolkning (2014). Sunnhordland hadde dette året 11,6 prosent, Hardanger 4,6 prosent og Voss 2,8 prosent av fylkets folkemengde.

Tettstedet Bergen, som omfatter den sammenhengende bymessige bebyggelsen ut fra Bergen, hadde 237 731 innbyggere i 2013. Tettstedet ligger i sin helhet innenfor grensene til Bergen kommune.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg