Hopstock, (mulig opprinnelse Hoppenstock/Hopfenstock), norsk slekt som stammer fra Harz i Tyskland. Slekten kom til Norge med Andreas Christian Hopstock (1695–1751), som fra 1733 var oberförster (skogsjef) for statens store skoger rundt Kongsberg sølvverk. Hans sønnesønn Jens Krog Hopstock (1786–1842), skipskaptein i Risør, var far til bl.a. Jens Sigfrid Hopstock (1825–88), skipskaptein, senere havnefogd i Bergen, og kjøpmann i Bergen Frantz Philip Hopstock (1827–1901). Førstnevnte var far til bl.a. ingeniør Jens Sigfrid Krog Hopstock (1853–1924), som lanserte telefonen i Norge, og til legene Johan Herman Krohn Hopstock (1854–1911) og Halfdan Hopstock (1866–1925). En etterkommer av kjøpmann F.P. Hopstock var kunsthistorikeren Carsten Henrik Hopstock (1924–2014).