Hoppestad er en tettbebyggelse som er en del av tettstedet Porsgrunn/Skien i Telemark.