Home Office, engelsk regjeringsdepartement som nærmest svarer til innenriksdepartementet i andre land, men det har en rekke funksjoner som f.eks. i Norge er tillagt Justisdepartementet. Under Home Office hører den innenlandske administrasjon, bl.a. politiet. Departementet ledes av the Secretary of State for Home Affairs (Home Secretary). Skottland hører ikke under Home Office.