Holtevarden, høyeste punkt på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, Østfold, sør for Fredrikstad; 67 moh. Stor gravrøys fra bronsealderen.