En slekt som stammer fra kjøpmann i Drammen Christian Holst, som kan ha utledet sitt navn av fødestedet Holtsmark i Lier. Han var far til stortingsmennene høyesterettsassessor Poul Holst (1789–1840) og kjøpmann Elling Mathias Holst (1785–1852). Sistnevnte var farfar til matematikeren Elling Bolt Holst (1849–1915).