Holk, en norsk middelalderslekt hvis mest fremtredende mann var kansler og biskop av Oslo Gunnar Tjostulvsson Holk (død 1483). Slekten døde tidlig ut.