Holguín, by i Cuba, i det indre høyland, 110 km nordvest for Santiago de Cuba; 263 300 innb. (2000). Viktig handels- og transportsenter i det sørøstre Cuba, med tobakksindustri og sukkerraffinerier. Havneby er Gibara 30 km nord for Holguín. Grunnlagt 1523.