Holger Christian Begtrup, dansk høyskolemann, cand.theol., lærer ved Askov Folkehøjskole, stiftet og ledet Fredriksborg Højskole inntil 1935. En av dansk forsknings fremste Grundtvig-kjennere, utgav bl.a. Grundtvigs verker i 10 bind (1904–09) og en fyldig samling skrifter om Grundtvig.