Hol, tettsted og administrasjonssenter i Hol kommune, Buskerud, ligger ved Fv. 50 på nordsiden av Holsfjorden i Holsdalføret.