Hokstad, fergested på Ytterøy i Levanger kommune, Trøndelag. Herfra har øya fergeforbindelse med Levanger tettsted.