Til den yngre linje hører fire grener: Grenen Hohenlohe-Bartenstein und Jagtsberg ble riksfyrster 1744, grenen Hohenlohe-Waldenburg 1757. Grenen Ratibor und Corvey fikk fyrstetittel 1807, og arvet 1834 hertugdømmet Ratibor i Schlesien og fyrstedømmet Corvey i Westfalen. Grenen Hohenlohe-Schillingsfürst fikk fyrstetittel 1845. Til denne grenen hører fyrst Chlodwig (1819–1901), som var tysk rikskansler 1894–1900, og hans bror Gustav (1823–96), som ble kardinal 1866.