Til den eldre linje hører tre grener, som alle fikk riksfyrstetittel 1764: Grenen Hohenlohe-Langenburg eier fremdeles slottet Langenburg i Baden-Württemberg. Grenen Hohenlohe-Oehringen eide enorme godser i Schlesien, og disse ble 1861 gjort til et hertugdømme med navnet Ujest. Til grenen Hohenlohe-Ingelfingen hører feltherren Friedrich Ludwig (1746–1818), prøyssisk general og stattholder i Franken, og hans sønnesønn Kraft Karl (1827–92), som var prøyssisk general og militærforfatter, og utmerket seg under den fransk-tyske krig 1870–71.