Hogenakal, foss i sørlige India, Tamil Nadu, i elven Cauvery, ca. 25–30 km vest for byen Dharampuri. Viktig valfartssted.