Hodde, landsby fra jernalderen i Ribe amt, Danmark. Ble anlagt i siste del av førromersk jernalder. Hadde fra grunnleggelsen av åtte gårdsenheter som hver bestod av langhus, evt. med tillegg av mindre hus. I landsbyen var det også en smie. Landsbyen var på sitt største på 300-tallet e.Kr. da den omfattet 27 gårder med til sammen 53 hus gruppert rundt en åpen plass. Variasjonen i hus-størrelse tyder på ulike sosiale lag. Som vanlig for danske jernalderlandsbyer flyttet bebyggelsen flere ganger (vandrende landsby), men innenfor samme ressursområde. Hodde ligger i et område med svært gode beitemuligheter og med myrmalm til jernfremstilling i nærheten.