Hock er en engelsk betegnelse for rhinskviner. Ordet er egentlig en forkortelse for Hochheimer,