Ho Xuan Huong, vietnamesisk forfatter; av mange ansett som Vietnams største kvinnelige dikter. Hun levde som konkubine, dvs. hustru av lavere rang, i en tid preget av sosial oppløsning og politisk uro, og ble berømt for sine formfullendte dikt, skrevet på vietnamesisk «folkemål», som nesten alltid inneholdt sterke erotiske undertoner eller sosial satire og dermed var uhyre dristige under sin perfekte og pertentlige overflate.