Hjellum, tettbebyggelse i Hamar kommune, Hedmark, 5 km øst for byen, innerst i Åkersvika; del av Hamar tettsted.