Hjalmar Wessel, født i Porsgrunn, norsk industrimann. Høyesterettsadvokat 1902; praktiserende jurist i Oslo 1897–1917. Hadde hovedæren for kjøpet av The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd. og organiseringen av A/S Borregaard 1917. Han var generaldirektør for Borregaard til sin død.