Hjølmadalen, dalføre i Eidfjord kommune, Hordaland, fra Øvre Eidfjord opp til gården Hjølmo på den vestlige delen av Hardangervidda. Dalen gjennomløpes av Veig. Ovenfor Hjølmo kalles dalen Valurdalen. Gjennom Hjølmadalen går bilvei til et stykke ovenfor gårdsbrukene på Hjølmo. I Valurdalen danner Veig en av landets vakreste fosser, Valurfossen, 272 m høy.