Histiaios, gresk politiker, tyrann i Milet. Han reddet Dareios og den persiske hæren under toget mot skyterne ca. 513 f.Kr. ved å hindre at jonerne brøt Donaubroen. Senere kalte Dareios ham av mistro til seg. For å komme hjem fikk Histiaios i stand et opprør i Jonia; han ble sendt dit for å stanse det, men ble fanget og korsfestet av perserne.