Hiroshima, min elskede, fransk-japansk spillefilm (1959) i regi av Alain Resnais etter et manust av Marguerite Duras. Et kjærlighetsforhold mellom en fransk kvinne (Emmanuelle Riva) og en japansk forretningsmann (Eiji Okada) er utgangspunkt for en studie av krigens og Hiroshima-bombens virkninger. Foto ved Sacha Vierny, musikk av Giovanni Fusco og Georges Delerue. Med sin essayistiske stil ble filmen Resnais' internasjonale gjennombrudd, og den regnes som en av de sentrale filmer i den «nye bølgen» i fransk film.