Hinlopenbreen, den største brestrømmen på Svalbard; ender i sjøen i Hinlopenstretet mellom Spitsbergen og Nordaustlandet. Den drenerer et areal på 1250 km2 lengst øst på Spitsbergen og er nesten 70 km lang. Breen hadde et fremstøt, en såkalt «surge», i 1970–71 da den i løpet av ett år beveget seg 2,5 km fremover i fjordarmen med en hastighet på opptil 12 m per døgn.