Hinggan, fjellkjeder i det nordøstlige Kina. Store Hingganfjellene (Da Hinggan Ling) strekker seg i retning nord–sør i Indre Mongolias nordøstre del hvor den skiller det Mongolske platå fra Songliao- og Songnenslettene (den midtre og nordlig del av Den mandsjuriske slette). Det er en av de lengste fjellkjedene i Kina, over 1200 km lang og 200–300 km bred. Toppene er sterkt eroderte og har en gjennomsnittlig høyde på 1100–1400 moh. Høyeste fjell er Huanggangliang (2029 moh.) lengst i sør. Lille Hingganfjellene (Xiao Hinggan Ling) lengst nord i Heilongjiang strekker seg ca. 400 km i nordvestlig–sørøstlig retning og har høyder på mellom 600 og 1000 m. Deler av kjeden er vulkansk og hadde sitt foreløpig sist utbudd i 1720. Til sammen omfatter fjellkjedene landets rikeste ressurser av barskog for tømmer, tremasse og annet virke.