Hindsgavl slott var opprinnelig en stor middelalderborg, med et 100 m2 stort hovedtårn, kongefløy, fruerstue og en rekke andre bygninger innenfor ringmuren. Christian 4 lot 1607 oppføre en tidsmessig hovedbygning på Hindsgavl. Slottet forfalt på 1600-tallet, delvis som en følge av krigshandlinger. Den nåværende hovedbygningen er et klassisistisk hus i to etasjer med høyt valmtak, oppført 1784 av kammerherre Adeler. Hovedbygningen har midtrisalitt på begge sider, og to korte sidefløyer mot gårdsplassen som flankeres av to lange enetasjes fløyer. Foreningen Norden benytter slottet som kurs- og konferansesenter.