Hindaravåg er en tettbebyggelse innerst i Hindaråvågen, på nordsiden av Boknafjorden, i Tysvær kommune, Rogaland. Tettstedet ligger tre km vest for Nedstrand tettsted i Stranda, og har rundt 200 innbyggere (2017). Ved Hindaråvåg ligger Tveit videregående skole, som er Rogaland fylkes jordbruksskole, og Nedstrand kyrkje fra 1868, en langkirke i tre med renessanseinteriør.