Himlingøje, gravfelt fra jernalder på Stevns i Østsjælland. Gravene er skjelettgraver, og flere av dem har svært rikt gravgods. En av de rikeste gravene er en kvinnegrav. Kvinnen har vært pyntet med en rekke smykker. Man har også funnet importerte romerske bronsekar og glassbegre og den spesielle romerske keramikken terra sigillata.