HimalPartner

Artikkelstart

HimalPartner er en norsk misjonsorganisasjon som ble grunnlagt i 1938 som Den Norske Tibetmisjon. Organisasjonen fikk sitt nåværende navn i 2010. Organisasjonen startet sin virksomhet i Tibet, men har sin hovedvirksomhet i Nepal. I 1998 etablerte organisasjonen arbeid i den autonome republikken Tuva i Russland, og fra 1990 har den igjen hatt virksomhet i tibetanske områder i Kina. I 2020 hadde organisasjonen seks ansatte i Norge, to utsendinger i Kina og to i Nepal.

Faktaboks

Også kjent som

Den Norske Tibetmisjon, Tibetmisjonen

HimalPartner er en liten organisasjon med flere støtteorganisasjoner og støttemenigheter i Norge. Organisasjonen arbeider som en hjelpeorganisasjon og ikke som en misjonerende organisasjon; den gir bistand og støtte at barn- og unge får utdanning. En slik linje har vært avgjørende for å kunne drive arbeid i Kina. Misjonering og forkynnelse er i likhet med politisk agitasjon forbudt i Kina. Holdningen til misjon er også negativ i Nepal, men bistandsarbeid blir akseptert.

Bakgrunn

Tibetmisjonen fikk støtte fra misjonsforeninger i Norge. Det lå tidligere et store folkelig engasjement bak å sende ut misjonærer til det som ble sett på som ny misjonsmark. I 1938 etablerte de to første misjonærene, Cornelius Alfsen og David Østberg misjon i det østlige Tibet. Etter den kommunistiske maktovertagelsen ble det umulig å fortsette arbeidet i Tibet. Misjonen ble derfor konsentrert i Nepal.

Organisasjonen fokuserer på å sende ut kristne fagfolk som bruker sine yrker til å utføre arbeid som er til nytte til områdene de reiser ut til. Forkynnelsen skjer dermed ved å praktisere hjelpearbeid og å vise det organisasjonen beskriver som kristen nestekjærlighet. Mottagerlandene oppfatter ikke dette som bistands- og samarbeidsprosjekter.

Nepal

Arbeidet i det hinduistiske kongedømmet Nepal ble startet i 1955 gjennom United Mission to Nepal. Det har vært konsentrert rundt utbygning av vannkraft og tilgang på elektrisk kraft, småindustri, undervisning og helsetiltak. En av dem som har vært aktiv med helsearbeid er sykepleieren og jordmoren Ingeborg Skjervheim, som i over 30 år arbeidet i Tansen-distriktet. Etter jordskjelv og naturkatastrofer har HimalPartner drevet humanitært arbeid og støttet gjenoppbygning. Organisasjonen har også arbeidet med dialog møter på tvers av religiøse konfliktlinjer.

Vannkraftutbyggingen foregikk med norsk teknisk personell og brukt utstyr fra norske kraftstasjoner. Himalpartner har samarbeidet med Norad om flere av utbyggingsprosjektene. En del av prosjektene har vært å utdanne lokale til å kunne drifte og vedlikeholde utbygningene. Det har vært samarbeidet både med NTNU og UNESCO om prosjekter for å utbygge infrastruktur, vannkraft og kvalifisere lokalt personell. Prosjektene har også bidratt til utbygging av irrigasjon til landbruket.

Misjonen har støttet utdanning av teknisk personell ved universitet i Kathmandu med fokus på vannkraft og solenergi. Ved støtte fra Norad har studenter tatt master og doktorgrader ved NTNU i Norge.

Arbeid i tibetanske områder i Kina

Arbeidet i de tibetanske områdene i Kina startet opp på nytt fra 1990 årene. Arbeidet har vært drevet i samarbeid med Christian Action og har fokusert på å støtte at tibetansk ungdom har fått utdanning. Fra kinesisk side har det vært aksepert med støtte til utdanning så lenge dette ikke inkluderer forkynnelse.

Himalpartner arbeider i områder der myndighetene har et negativt forhold til misjon og det som oppfattes som religiøs propaganda kan føre til sterke reaksjoner. Organisasjonen er bevisst på at samarbeid rundt utvikling må skje på en måte som ikke oppfattes som misjonerende. Den får også støtte til deler av sin virksomhet fra miljøer utenfor misjonsbevegelsen. Et eksempel på dette har vært samarbeid med akademiske og tekniske miljøer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Eriksen, Th. Og Alvheim, K. (1978). Kristen misjon i et lukket land: Den Norske Tibetmisjons historie. Oslo: Luther forlag
  • Latourette, Kenneth Scott (2009). A History of Christian Missions in China. New Jersey: Gorgias Press
  • Parent, Katherine McNaughton (2011). Working Witness. Community reflections on mission in work and deed in Nepal in the Norwegian Mission HimalPartners Magazine Tibetaneren. Master Thesis. Stavanger: School of Missions and Theology.
  • Yale University (2020). Himalaya Mission Archives, https://web.library.yale.edu/divinity/himalayan

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg