Hilo, by i USA, Hawaii, ved Hilo Bay på østkysten av øya Hawaii; 40 800 innb. (2003). Byen er statens nest største. Ligger i et sukkerdyrkingsdistrikt og eksporterer foruten sukker også kaffe og frukt. Tidligere viktig senter og havn for hvalfangst. Stor turisttrafikk. Innfallsport til Hawaii Volcanoes National Park. Filial av statsuniversitetet og flere colleger.