Hilde Domin, tysk forfatter. Hun bodde 1932–39 i Italia, deretter i England, Latin-Amerika og USA, vendte 1954 tilbake til Tyskland. Hun skrev lyrikk (Rückkehr der Schiffe, 1962; Hier, 1964; Ich will dich, 1970; Nur eine Rose als Schütze, 1994), prosa, lyrikkteori og litteratursosiologi. Samlede verker utkom 1988, samlede essayer 1992 og samlede selvbiografiske skrifter 1992.