Hild, petroleumsfunn i Nordsjøen. Utbygges som Martin Linge-feltet.