Hieronymus Cock var en flamsk maler, kobberstikker, forlegger og kunsthandler. Hans trykkeri i Antwerpen var et av de mest betydelige i samtidens Europa. Han publiserte trykk etter blant andre Rafael, Tizian, Bosch og Pieter Brueghel d. e.