Hierapolis i Syria, senter for dyrkingen av den syriske Astarte, Baalath Atargatis (hos Ktesias kalles hun Derketo), kjent gjennom Lukians skildring. Byen lå mellom Aleppo og Sanliurfa og ble senere kalt Bambyke.