Hielmstierne, dansk adelsslekt som stammer fra den islandskfødte rådmann, justisråd Niels Hendriksen (1672–1745), som var kjøpmann i København og eide herregården Vesterbygaard ved Kalundborg. Hans sønn, kansellisekretær, høyesterettsassessor, geheimeråd Henrik Henriksen (1715–80), ble 1747 adlet med navnet Hielmstierne. Hielmstierne samlet et stort bibliotek. Hans datter Agnete Marie Hielmstierne (1752–1838) ble gift med geheimestatsminister, greve Marcus Gerhard Rosencrone til baroniet Rosendal (1738–1811). De opprettet Den Hielmstierne-Rosencronske stiftelse.