Hið Íslenska bókmenntafélag, ble opprettet 1816 av Rasmus Rask, Finnur Magnússon og Bjarni Thorsteinsson. Dets formål er å støtte islandsk språk og litteratur ved utgivelse av bøker på islandsk. Det har nå sitt sete i Reykjavík; til 1911 hadde det to selvstendige avdelinger, den ene i Reykjavík, den andre i København, hver med sitt styre. Selskapet gir ut årsskriftet Skírnir, som ble grunnlagt 1827 og antakelig er Nordens eldste tidsskrift.