Heuch, norsk slekt. Stamfaren Peder Olsen og sønnen Anders Pedersen (død 1747) var kjøpmenn i Skien. Sistnevntes sønn Halvor Andersen Heuch (1722–85) var prokurator i Kragerø, hvor sønnen Peter Andreas Heuch (1756–1825) ble skipsreder og en av Sør-Norges rikeste menn; han gav et av de største bidrag til opprettelsen av det norske universitet (1811). Han var far til grosserer i Kragerø Johan Christian Heuch (1794–1843), som igjen var far til fogd Fredrik Høegh Guldberg Heuch (1827–1900) og biskop Johan Christian Heuch (1838–1904). Biskopen var far til billedhuggeren Jacob Aall Bonnevie Heuch (1862–1913) og farfars far til keramikeren Hanne Heuch (f. 1954).