Heterosigma, marin slekt av gulbrune nålflagellater. Heterosigma akashiwo gjør ved oppblomstring skade i akvakulturanlegg i Japan. Den finnes også i norske farvann.